NATUURLEXICON


 Bosvleermuis

Nyctalus leisleri   De Bosvleermuis Nyctalus leisleri is een soort van bossen en agrarische cultuurlandschappen. Hij jaagt boven open plaatsen in bossen, rond lantaarnpalen en aan het water op prooien zoals muggen, vliegen, nachtvlinders, kevers en spinnen. Kolonies bewonen holle bomen en ook huizen. De winterverblijven bevinden zich in bomen of gebouwen.  De winterslaap duurt van september tot april. In kolonies bevordert de groepswarmte de overleving van vorstperiodes.

Bij mild weer kan deze winterslaap worden onderbroken en voert deze vleermuis zwermvluchten uit. Niet zelden verhuist de kolonie.

Hij vliegt enkele minuten na zonsondergang uit. Soms trekken deze dieren honderden kilometer ver.

Het droogvallen of dempen van plassen in bossen of poelen in agrarisch gebied is ongunstig voor deze soort.

Deze vleermuis wordt vooral gezien in de omgeving van grote loofbossen met veel vijvers.


Home