NATUURLEXICON


 Boswespbij

Nomada opacaDe Boswespbij Nomada opaca is een donkere wespbij. Het vrouwtje heeft een kop met rode delen. Het mannetje heeft een kop met gele delen. Het borststuk is zwart met rode delen. Het achterlijf is roodbruin. De tergieten zijn vaak vooraan en achteraan zwart en meestal nog voorzien van gele vlekken. Deze bij meet 7 tot 10 mm.

Het is een zeer zeldzame bij die in mei en juni kan worden gezien in bosranden.

Men vermoedt dat deze koekoeksbij als enige gastheerbij de Sporkehoutzandbij Andrena fulvida heeft.  

Home