NATUURLEXICON


 Bottelroos

Rosa villosa   De Bottelroos Rosa villosa groeit in Vlaanderen vooral in (onbeschaduwde) bosranden op een droge grond.

Elders in Europa wordt ze ook teruggevonden in duinen, heggen en struwelen. De voorkeur gaat uit naar heuvelrijke gebieden.

De soort wordt vaak gekweekt en verwildert vaak, vooral langs spoorwegen. De roze of wittige bloemen bloeien in juni en juli. De bladeren zijn veervormig oneven samengesteld.

Deze soort heeft klieren op de rand van de kroonbladeren en rechte stekels. De bottels zijn groot en breed en bezet met klieren en stekels.

De struik wordt tot 2 m hoog en groeit krachtig. De Bottelroos vormt een dichte vertakking en uitlopers.


Home