NATUURLEXICON


 Braam

Rubus fruticosusDe Braam Rubus fruticosus is een algemene struikachtige plant die we vinden in bossen en hagen, bosranden, bospaden, op verstoorde bodems.

Deze plant kent verschillende groeivormen. We kunnen zowel kruipende, rankende, als rechtopstaande struiken vinden. De plant kan klimmen of koepels vormen tot een hoogte van 4 m.

De witte bloemen van mei tot september.   

De vruchten die van augustus tot oktober aan de struik zijn te vinden, zijn 15 tot 20 mm groot. Ze zijn in veel segmentjes verdeeld. Ze zijn zwartachtig rood tot blauwzwart. De Braam vormt vaak vruchten zonder dat er een eigenlijke bevruchting is opgetreden. Mutaties worden zo doorgegeven aan de nakomelingen. Er bestaan reeds zo’n 200 “onder-soorten”. De vruchten vormen een belangrijke voedselbron voor zoogdieren en vogels.

De struik behoudt in de winter vaak groene bladeren, die dan pas in de lente afvallen. De stengels dragen stekels ter bescherming tegen diervraat. Ze vormen ook een extra steun bij het klimmen.

Wanneer de struik regelmatig gedeeltelijk wordt gemaaid ontstaan stukken dode stengels die door verschillende bijen- en wespensoorten worden uitgeknaagd voor hun nesten.

Braam is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen, hommels en Honingbijen Apis mellifera.  

De plant trekt vooral zandbijen, hommels, groefbijen, maskerbijen, behangersbijen en metselbijen aan. Maskerbijen en de Blauwe Ertsbij Ceratina cyanea nestelen in de merghoudende stengels. Vooral bramenkoepels in zonnige, windvrije zones zijn aantrekkelijk voor solitaire bijen en dagvlinders.  

Deze plant is één van de waardplanten van de vlinders Roomvlek Arctia villica, Groentje Callophrys rubi, Hageheld Lasiocampa quercus, Huismoeder Noctua pronuba,  Kleine Beer Phragmatobia fuliginosa, Levervlek Euplexia lucipara, Nachtpauwoog Saturnia pavonia, Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides, Zuringuil Acronicta rumicis en Braamvlinder Thyatira batis.

Op de Braam vinden we ook vaak de Groene Stinkwants Palomena prasina

Zonbeschenen bramenkoepels zijn de lievelingsbiotoop van de Boomkikker Hyla arborea.

Home