NATUURLEXICON


Brandnetelmot

Eurrhypara hortulata   De Brandnetelmot Eurrhypara hortulata, ook Bonte Brandnetelroller genoemd, behoort tot de lichtmotten. Deze vlinder heeft een vleugelspanning van 28 mm en vliegt van juni tot augustus. Het lichaam en de voorvleugels van deze vlinder zijn geel. De rest is wittig gekleurd.

Hij komt voor in open landschappen, bosranden, struwelen en op braakliggende gronden. De vlinder is in de schemering en ’s nachts actief. Overdag rust hij tussen de bladeren van onder meer Heggenrank Bryonia dioica.

De rups is eerst groenachtig wit en verkleurt later naar roze-geel. De waardplanten van de rupsen zijn Grote Brandnetel Urtica dioica, Bosandoorn Stachys sylvatica en Pepermunt Mentha x piperita.  

Home