NATUURLEXICON


Brandplekribbelzwam

Faerberia carbonarium   De Brandplekribbelzwam Faerberia carbonarium groeit in loofbossen, naaldbossen en gemengde bossen op zandgrond. Het is een saprotrofe soort op houtresten op brandplekken.


Home