NATUURLEXICON


Brasem

Abramis bramaDe Brasem Abramis brama is een vis die vooral voorkomt in traagstromend of stilstaand zoet en brak water van de benedenlopen van rivieren en meren. Hij meet tot 75 cm en kan tot 10 kg wegen.

Deze vis heeft een slurfachtige, uitschuifbare bek en leeft op de bodem, vaak in water met een dichte vegetatie.

Zijn voedsel bestaat uit plankton en bodemorganismen.

Het paaien gebeurt in april en mei. De mannetjes hebben in de paaitijd een duidelijke paaiuitslag.

Het vrouwtje kan wel 300.000 eitjes afzetten op waterplanten.  

De Brasem is een vis die de bodem van oppervlaktewateren omwoelt op zoek naar ondermeer muggenlarven, slakjes en wormen. Het water wordt hierdoor troebel; de waterplanten sterven af en andere vissen verdwijnen.

Weinig roofvissen lusten de Brasem, omdat hij zeer veel graten heeft. Zo kunnen veel sloten, plassen en meren “verbrasemen”. De Snoekbaars Sander lucioperca is een roofvissoort die wel Brasems lust. Ook de Aalscholver Phalacrocorax carbo jaagt net als de Snoekbaars op het zicht en verorbert vaak Brasems van maximum 35 cm.  

Home