NATUURLEXICON


Brave Hendrik

Chenopodium bonus-henricus   De Brave Hendrik Chenopodium bonus-henricus houdt van verstoorde, maar weinig betreden plaatsen en enige vermesting en komt vaak voor bij boerderijen, in bermen en in ruigten op een voedselrijke, matig droge grond.

De bloemen zijn groen en staan in aren of pluimen. De plant bloeit van mei tot augustus. De bladeren zijn pijlvormig.


Home