NATUURLEXICON


Brede Bandzweefvlieg

Epistrophe flavaDe Brede Bandzweefvlieg Epistrophe flava is een niet zo algemeen voorkomende zweefvlieg. Het is een grotere soort dan de Enkele Bandzweefvlieg Epistrophe eligans. Het vrouwtje heeft een breed achterlijf. Mannetje en vrouwtje hebben een vrij mat borststuk met twee onduidelijke grijze lengtestreepjes op de voorste helft en grote vlekken op rugplaatje 2. Rugplaatjes 3 en 4 dragen brede banden. Deze zweefvlieg heeft een lengte van 11 tot 13 mm en vliegt van april tot juni.

Deze vlieg bewoont bij voorkeur oude loofbossen.

De larven eten bladluizen, die ze onder meer vinden op Akkerdistel Cirsium arvense, Appel Malus domestica en Wilde Cichorei Cichorium intybus.


Home