NATUURLEXICON


Brede Duinkruiper

Harpalus servusDe Brede Duinkruiper Harpalus servus is een zeldzame loopkever die enkel voorkomt in de kustduinen en sporadisch ook in landduingebieden in het binnenland.

Home