NATUURLEXICON


Brede Eikvaren

Polypodium interjectum   De Brede Eikvaren Polypodium interjectum komt voor in kalkrijke duinen en ook vaak op knotwilgen langs de grote rivieren. Hij werd reeds gevonden in stedelijk gebied op oude muren.


Home