NATUURLEXICON


Brede Geelgerande Waterroofkever

Dytiscus latissimus   De Brede Geelgerande Waterroofkever Dytiscus latissimus is een uiterst zeldzame waterroofkever, die waarschijnlijk zelfs in Vlaanderen niet meer voorkomt. In Nederland wordt de soort sinds 2005 regelmatig aangetroffen. De kever komt voor in grote, stilstaande wateren, die liefst voedselarm zijn.

De volwassen kevers voeden zich onder meer met kikkervisjes en kleine vissen. De larven eten larven van kokerjuffers. Vermesting en vervuiling van de leefgebieden kan als de grootste bedreiging worden gezien.

Home