NATUURLEXICON


Brede Langsprietplatbek

Pipizella divicoiDe Brede Langsprietplatbek Pipizella divicoi is een uiterst zeldzame zweefvlieg met een lengte van 6 à 7 mm. De zweefvlieg heeft een bronskleur en grotendeels zwart gekleurde schenen.

Deze soort komt voor in bloemrijke droge kalkgraslanden. Irrigatie van deze droge graslanden is nefast voor de soort.

Home