NATUURLEXICON


Brede Orchis

Dactylorhiza majalis   De Brede Orchis Dactylorhiza majalis komt voor in duinpannen, natte weilanden en moerassen. De soort eist een kalkhoudende grond.  

Door middel van een uitgekiend maaibeheer zouden duizenden exemplaren begin mei de hooilanden kunnen paars kleuren.

Home