NATUURLEXICON


Brede Waterpest

Elodea canadensis   De Brede Waterpest Elodea canadensis is sedert 1836 in Europa en verspreidde zich snel, vooral door “ontsnapping” of moedwillige dumping vanuit tuinen . Oorspronkelijk komt deze soort uit Noord-Amerika. Deze waterplant groeit in voedselrijke stilstaande en stromende zoete wateren.

De Brede Waterpest bloeit van mei tot augustus met gesteelde en alleenstaande witte bloemen. De blaadjes zijn lancetvormig. De vruchten zijn besjes.

De bloemen drijven en staan aan draadachtige stengels. De bladeren staan in kransen van drie. De stengels zijn ondergedoken. Ze zijn voorzien van worteltjes.

De Brede Waterpest vermeerdert zich gemakkelijk vegetatief. Ieder stukje stengel kan opnieuw wortelen.

Tot omstreeks 1950 zorgde de verbreiding van deze waterplant voor verstopte waterlopen. Nadien zorgde de waterverontreiniging ervoor dat deze plant vrijwel overal verdween. De soort komt wel nog voor in voedselrijke, zoete en vooral stilstaande wateren. Een verbeterende waterkwaliteit kan er bij ons voor zorgen dat deze plant opnieuw voor meer problemen inzake dichtgroeien van de wateren kan zorgen.

Het is één van de waardplanten van de Duikermot Acentria ephemerella (vlinder).


Home