NATUURLEXICON


Brede Wielwebspin

Agalenatea redii   De Brede Wielwebspin Agalenatea redii komt voor in onbeschaduwde tamelijk lage vegetatie, meestal droge, schrale graslanden in heidegebieden.


Home