NATUURLEXICON


Breedbandhuismoeder

Noctua fimbriata   De Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata behoort tot de uiltjes. Deze zeldzame vlinder komt voor langs bosranden, in heidegebieden, op zandgronden en in duinen. Hij is vooral ’s nachts actief.

De waardplanten van de rupsen zijn Boswilg Salix caprea, Sleedoorn Prunus spinosa, Brem Cytisus scoparius, Grote Brandnetel Urtica dioica en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.

Home