NATUURLEXICON


Breedbandige Schuimcicadendoder

Gorytes laticinctusDe Breedbandige Schuimcicadendoder Gorytes laticinctus is een zwarte wesp met een gele tekening. Het achterlijf is opvallend glimmend. Het mannetje heeft zogenaamde tyloïden aan de antenneleden. Dit zijn verdikkingen die van nut zijn bij het mannetje om de feromonen van het vrouwtje waar te nemen. Deze wesp meet 9 tot 13 mm.

Deze vrij algemene wesp komt van eind mei tot eind september in bosrijke gebieden op leemhoudend zand, op braakliggende terreinen, in tuinen en zelfs in stedelijk gebied. De mannetjes ziet men vaak foerageren op allerlei bloemsoorten.

Het nest is een ongeveer 10 cm lange gang die zowel in een horizontale bodem als in steile wanden wordt gegraven.

De prooien bestaan uit cicaden, meestal volwassen exemplaren van het Schuimbeestje Philaenus spumarius.

Als parasieten zijn de koekoeksgraafwespen Nysson niger, Nysson trimaculatus en Nysson spinosus en de dambordvlieg Metopia campestris.


   

Home