NATUURLEXICON


Breedbandkorsetzweefvlieg

Neoascia annexaDe Breedbandkorsetzweefvlieg Neoascia annexa is een zweefvlieg met een lengte van 4 tot 6 mm. Deze zweefvlieg heeft een weinig uitstekende mondrand, volledig heldere vleugels en 2 lichte banden op het achterlijf die niet of nauwelijks versmallen bij de zijnaad.

Deze zeer zeldzame soort vliegt van begin mei tot begin september in 2 generaties in loofbossen met heldere beken.

De larven ontwikkelen zich in de modder van beekoevers.

De verpopping gebeurt bovengronds, vaak tussen mossen.   

Home