NATUURLEXICON


Breed Wollegras

Eriophorum latifolium   Het Breed Wollegras  Eriophorum latifolium komt voor in voedselarme milieus, meer bepaald in blauwgraslanden en op vochtige heiden en venen, vooral op zonnige plaatsen die het hele jaar door drassig zijn en het hele jaar onder invloed staan van calcium- en ijzerrijke kwel.

De plant bloeit van mei tot juli met bruine of groene bloemen die in een aar staan. De bloemdekbladeren zijn gereduceerd tot borstels.

Na de bloei groeien deze borstels uit lange, witte, pluizige haren. De bladeren zijn lintvormig maar breder dan bij het Eenarig Wollegras Eriophorum vaginatum.

Home