NATUURLEXICON


Brem

Cytisus scoparius   De Brem Cytisus scoparius is een warmteminnend struikje dat vooral groeit op een kalkarme, zanderige of stenige bodem, zoals in wegbermen, op licht beweide terreinen, in heidegebieden en langs spoordijken. Het is een struik met altijd groene twijgen. De plant bloeit in mei en juni met gele alleenstaande gesteelde bloemen. De bladeren zijn handvormig samengesteld. Deze struik heeft een penwortel. De vruchten zijn peulen, die bij rijpheid open springen.

De peulen en de zaadjes zijn zeer giftig. Ook de jonge twijgen en de bladeren zijn giftig.

Inname van deze plantendelen leidt bij de mens aanvankelijk tot opwinding, overgaand in een vertraagde hartwerking.

De soort is vorstgevoelig, maar bij beschadiging loopt hij wel opnieuw uit. De groene loten nemen dan de functie van de bladeren over. De Brem wordt ook wel als sierplant gekweekt in tuinen. Er bestaan reeds verschillende variëteiten.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Groentje Callophris rubi, Hageheld Lasiocampa quercus, Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata, Kleine Hageheld Lasiocampa trifolii, Wolfsmelkuil Acronicta euphorbiae en Witte Tijger Spilosoma lubricipeda.

Brem heeft een hoge nectar- en stuifmeelwaarde voor Honingbijen Apis mellifera. De plant is ook een belangrijke stuifmeelbron voor de gespecialiseerde Bremzandbij Andrena ovatula en de Roodstaartklaverzandbij Andrena similis.  

Home