NATUURLEXICON


Bremzandbij

Andrena ovatulaDe Bremzandbij Andrena ovatula is een zeldzame zandbij met een lengte van 8 tot 10 mm.

Het borststuk is bij het vrouwtje lichtbruin behaard, tergieten 1 tot 4 hebben fijne witte haarbandjes; op het midden van tergiet 1 en 2 breed onderbroken. De laatste 2 tergieten zijn donkerbruin behaard. De poten zijn deels oranje gekleurd. Het borststuk van het mannetje is lichtbruin behaard; tergieten 2 tot 5 hebben witte haarbandjes, die in het midden onderbroken zijn.   

Deze zandbij vliegt van half maart tot half september in 2 generaties in schrale graslanden, droge graslanden, droge heideterreinen, ruderale terreinen, ruigten, dijken en groeven.  

Deze bij bezoekt verschillende bloemen maar vertoont een voorkeur voor vlinderbloemigen.

We vinden deze bij vaak op Brem Cytisus scoparius, Kruipende Boterbloem Ranunculus repens, Rode Klaver Trifolium pratense en Gewone Rolklaver Lotus corniculatus.

De bij nestelt ondergronds, solitair of in aggregaties.

Home