NATUURLEXICON


Bretelwimperzweefvlieg

Dasysyrphus albostriatus   De Bretelwimperzweefvlieg Dasysyrphus albostriatus is een zwarte zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm, die bij ons te zien is -in 2 generaties - van half april tot oktober. Deze soort heeft gele schuine vlekken en 2 witte bestuivingsstreepjes vooraan op de borststukrug.

Deze zweefvlieg komt vrij algemeen voor op open plaatsen in of nabij loof- of naaldbossen, graslanden en heidevelden bij bos en soms in tuinen in een bosrijke omgeving.

De larve eet allerlei soorten bladluizen op verschillende soorten bomen en struiken. De volgroeide larve kent een diapauze. De verpopping vindt plaats in de strooisellaag.


Home