NATUURLEXICON


Bronforel

Salvelinus fontinalis   De Bronforel Salvelinus fontinalis is een vis met een lengte tot ongeveer 50 cm en een gewicht tot ongeveer 1 kg.

Deze soort is afkomstig uit Noord-Amerika en werd op het einde van de negentiende eeuw in de Europese wateren uitgezet.

Home