NATUURLEXICON


Bronverfdrupje

Oxycera analis


Het Bronverfdrupje Oxycera analis behoort tot de wapenvliegen. Deze soort is sterk gebonden aan kleine en kalkrijke bronbeekjes. Deze vlieg meet 5,5 tot 7 mm.

Het is een zeer zeldzame soort.

Home