NATUURLEXICON


Bronzen Priemkever

Bembidion aeneum


De Bronzen Priemkever Bembidion aeneum is een kever die vooral voorkomt op slikken en schorren en in vochtige graslanden.

Home