NATUURLEXICON


Broos Vuurzwammetje

Hygrocybe helobiaHet Broos Vuurzwammetje Hygrocybe helobia  groeit op de grond of tussen levende Veenmos-soorten Sphagnum species in Veenmos-rietlanden, matig voedselarme moerassen, soms langs slootkanten op een vochtig tot natte, voedselarme veen- of zandbodem.

Deze saprotrofe zwam heeft te lijden onder vermesting en verdroging.  

Home