NATUURLEXICON


Bruin Dikkopje

Erynnis tagesHet Bruin Dikkopje Erynnis tages is een dagvlinder met een vleugelspanning tot 26 mm.

De achtervleugels zijn voorzien van een haarrand. De voorvleugels zijn gevlekt. Op de onderkant van de vleugels zijn witte vlekjes zichtbaar.

De rups verbergt zich in een tent van (rolklaver)bladeren.

In rust houdt deze vlinder de vleugels overdag uitgespreid. ’s Nachts worden ze dicht tegen het lichaam gehouden, zoals bij veel nachtvlinders.

De soort overwintert als rups. De waardplant van deze vlinder is de Gewone Rolklaver Lotus corniculatus.

De vlinder vliegt van mei tot augustus in droge, schrale graslanden. De intensivering van de landbouw heeft de aantallen flink doen slinken. De vlinder is gevoelig voor de vermesting en uiteraard voor het verdwijnen van de leefgebieden.

Heel wat schrale graslanden zijn verdwenen, te voedselrijk geworden of te sterk verruigd waardoor de waardplanten in een te dichte vegetatie kwamen te staan en niet meer geschikt waren voor de eiafzet.

Het maaien gebeurt best laat in het jaar wanneer de rupsen zich al in hun overwinteringcocon op de bodem bevinden. Bij het maaien moet erop gelet worden mierennesten niet te veel te beschadigen, omdat wijfjes graag eitjes afzetten op jonge plantjes van Gewone Rolklaver die op deze mierennesten groeien.

Home