NATUURLEXICON


Bruine Aardster

Geastrum elegansDe Bruine Aardster Geastrum elegans is een aardster met 5 tot 8 slippen die vastzitten aan de grond.

De bol is glad en ongesteeld. Deze soort is vooral te vinden in mosrijke vegetaties op humusrijk duinzand. De soort wordt zeldzamer.


Home