NATUURLEXICON


Bruine Daguil

Euclydia glyphica   De Bruine Daguil Euclidia glyphica behoort tot de uiltjes. Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 3 cm en vliegt van mei tot augustus. De voorvleugels zijn bruin met donkere banden. De achtervleugels zijn bruingeel met een bruine band. De vlinder bewoont droge tot vochtige open gebieden, bloemrijke graslanden en wegbermen.

Het is een overdag actieve vlinder, die vaak op bloemen te vinden is.

De rups heeft slechts 2 paar buikpoten. De voorste poten zijn gereduceerd. De waardplanten van de rupsen zijn de vlinderbloemigen Luzerne Medicago sativa, Gewone Rolklaver Lotus corniculatus, Vogelwikke Vicia cracca, Rode Klaver Trifolium pratense en Veldlathyrus Lathyrus pratensis.

Home