NATUURLEXICON


Bruine Duiker

Colymbetes fuscus   De Bruine Duiker Colymbetes fuscus is een kever die van juli tot mei van het volgend jaar voorkomt in begroeide, stilstaande wateren met een modderige bodem. De kever meet tot 17 mm.

Het is een roofkever met fijne zwarte groefjes op de dekschilden, die vaak een groene weerschijn vertonen. De poten zijn bruin. Het is een tamelijk algemene soort.

 

Home