NATUURLEXICON


Bruine Kikker

Rana temporaria   De Bruine Kikker Rana temporaria is een amfibie met een lengte tot 10 cm.

Het mannetje heeft in de paartijd een blauwige keel. De kikker heeft doorgaans een bruine kleur, maar deze kan ook geel-of roodachtig zijn. Achter de ogen draagt deze kikker een driehoekige, bruinzwarte vlek.  

In maart laat deze kikker een diep zacht gegrom horen.

Het is een zeer algemene kikker die zich voedt met allerlei ongewervelde dieren zoals slakken en insecten.

De voortplanting gebeurt in maart. Ongeveer 3 weken na de paring komen de larven (kikkervisjes) uit de eitjes.  Veel kikkervisjes vallen ten prooi aan waterinsecten, vissen en watervogels.

De kikkervisjes ondergaan een metamorfose na twee tot drie maanden. Op een leeftijd van 3 jaar zijn de kikkers geslachtsrijp en keren ze terug naar de plas waar ze werden geboren.

De Bruine Kikker wordt gemiddeld 5 tot 10 jaar oud.

Het dier overwintert meestal in de modder van de waterbodem, zelden op het land.

Home