NATUURLEXICON


Bruine Rat

Rattus norvegicus   De Bruine Rat Rattus norvegicus is een van oorsprong Oost-Aziatische soort, die zich wereldwijd heeft verspreid. Deze rat leeft onder meer van vogels, konijnenjongen en plantaardig materiaal. Dit dier lust geen padden; van kikkers eten ze enkel de dijen.  

Deze soort heeft een lichaamslengte tot 25 cm en een staartlengte tot 22 cm.

De Bruine Rat heeft een ruige pels en kleine, fijnbehaarde oren. De staart is dik en beschubd en korter dan de rest van het lichaam. De voorpoten dragen vier tenen; de achterpoten vijf.

De soort ontwikkelde een resistentie tegen bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen. De Steenmarter Martes foina, de Bunzing Mustela putorius en de Blauwe Reiger Ardea cinerea behoren tot zijn natuurlijke vijanden.

De soort heeft een voorkeur voor een vochtige omgeving. We vinden deze rat onder meer in riolen, op vuilstortplaatsen, in stallen, pakhuizen, kelders en schuren.

Onder gunstige omstandigheden kunnen ratten hoge dichtheden bereiken, hetgeen in natuurgebieden nooit voorkomt. Wel kunnen deze dieren een bedreiging vormen voor vogels die in kolonie broeden of met uitsterven bedreigde grondbroedende vogels. De bestrijding gebeurt best door middel van inloopkooitjes en niet door gif in de natuur te gaan verspreiden, waardoor ook andere zoogdieren worden vergiftigd. Deze rat heeft trouwens een resistentie (weerstand) ontwikkeld tegen verschillende soorten verdelgingsmiddelen.

De rat stuurt wel zwakke soortgenoten op verkenning uit (men noemt dit ook “zekeren”). Op die manier blijven de sterkste ratten leven en zich voortplanten.

Deze rat kan zelf ziektes verspreiden. Het vrouwtje kan per jaar 3 tot 6 worpen van 6 tot 10 jongen hebben. De jongen groeien snel en zijn al vlug geslachtsrijp. Een beperkt deel van de ratten overleeft het eerste jaar.

De Bruine Rat leeft familiegewijs of in grote groepen.

Het dier zal alleen in absolute noodzaak bijten. Een rattenbeet is goed te behandelen.

Ondanks eeuwenlange felle bestrijding heeft het dier zich weten te handhaven.

Home