NATUURLEXICON


Bruine Sikkeluil

Laspeyria flexulaDe Bruine Sikkeluil Laspeyria flexula is een warmteminnende nachtvlinder. De soort is gebonden aan korstmossen op zowel loof- als naaldbomen.

De vlinder bewoont bosranden, open bossen, parken, tuinen, boomgaarden en (randen van) heidegebieden.

Hij kan zwervend grote afstanden overbruggen.

De vlinder vliegt in 2 generaties; de eerste in juni en juli en de tweede in september. Soms is er overlap tussen de 2 generaties.

Home