NATUURLEXICON


Bruine Slobkousbij

Macropis fulvipes   De Bruine Slobkousbij Macropis fulvipes is een solitaire bij die sterk lijkt op de Gewone Slobkousbij Macropis europaea. Deze bij komt vooral voor langs taluds, greppels en bermen van weilanden en in stedelijke gebieden, op de plaatsen waar de drachtplanten voorkomen.

Het is een zwarte, glanzende bij met haarbandjes op de laatste achterlijfssegmenten en witte en bruine haartjes op de achterpoten. Het mannetje heeft een geel gevlekt gezicht. De lip van het mannetje is geel gekleurd. Het mannetje heeft een grote gele vlek aan de kaakbasis. Deze bij meet 9 tot 10 mm en vliegt van begin juni tot en met juli.  

Deze bij haalt stuifmeel bij de Grote Wederik Lysimachia vulgaris, de Moeraswederik Lysimachia thyrsiflora en de Puntwederik Lysimachia punctata.

Nectar wordt gehaald bij verschillende andere planten zoals Distel-soorten Cirsium/Carduus species, Grote Kattenstaart Lythrum salicaria en Witte Honingklaver Melilotus alba.

Het nest wordt ondergronds gebouwd.

Het is een gastheerbij voor de Bonte Viltbij Epeoloïdes coecutiens (koekoeksbij).

Home