NATUURLEXICON


Bruine Snavelbies

Rhynchospora fusca   De Bruine Snavelbies Rhynchospora fusca is een plant van vochtige heiden en venen. Het is een pionier van open, humusarme tot licht humeuze, zandige plaatsen. We vinden haar nog in natte laagten van heidevelden en langs heidevennen, op een natte, zeer voedselarme en zure bodem. De soort is goed bestand tegen uitdroging. De bloei met bruine of groene grasbloemen die in aren staan valt van juni tot augustus. De bladeren zijn lijnvormig. De kafjes zijn bruin.

Home