NATUURLEXICON


Bruine Sprinkhaan

Chorthippus brunneus   De Bruine Sprinkhaan Chorthippus brunneus heeft een hoekvormig geknikte kiel boven aan de zijkant van het halsschild.

Het achterdeel is voorzien van een rode plek.

De voorvleugels zijn lang en smal. Deze sprinkhaan meet tot 25 mm en komt van juli tot oktober voor op zonnige, open plaatsen, bijvoorbeeld op kapvlakten in bossen, in wegbermen en op zuidgerichte dijkhellingen.

Af en toe wordt deze sprinkhaan gevonden in tuinen en in stedelijke gebieden soms op het asfalt.

Het geluid klinkt als een kort “zzt”, dat om de paar seconden wordt herhaald in een serie van 6 tot 12 keer.

Home