NATUURLEXICON


Bruine Trilzwam

Tremella foliacea   De Bruine Trilzwam Tremella foliacea is een vrij algemene trilzwam met een geplooid tot bladvormig gelobd vruchtlichaam tot 10 cm lang. De kleur is lichtbruin. Deze zwam komt voor op takken en stammen van loofbomen (Berk, Eik) in gemengde bossen op zandgrond.

Deze zwam parasiteert op de Gerimpelde Korstzwam Stereum rugosum.

Home