NATUURLEXICON


Bruine Winterjuffer

Sympecma fusca   De Bruine Winterjuffer Sympecma fusca behoort tot de pantserjuffers. Deze libel heeft een vleugelspanning tot 5 cm en heeft een lichtbruine kleur met donkere koperkleurige tekeningen.

Deze soort komt voor bij matig voedselrijke, snel opwarmende vennen met een dichte rietbegroeiing, vaak in de buurt van naaldbossen. Het is een soort van zandgronden.

Deze libel overwintert als volwassen dier tussen de vegetatie. Het is de enige inheemse libel die als volwassen dier overwintert. Daarmee heeft deze soort een ontwikkelingsvoorsprong op andere libellensoorten.

Reeds vanaf maart wordt gepaard en zet het vrouwtje eitjes af in op het water drijvende, dode rietstengels. Als de eitjes uitkomen zijn het zo vroeg in het jaar de eerste en lange tijd ook de grootste libellenlarven.

In de nazomer verkiest de libel warme, zonnige bosranden of structuurrijke heide om voedsel te zoeken en te overwinteren.

De aanwezigheid van vissen (predatie) en andere libellensoorten (concurrentie) kunnen deze soort in ongunstige zin beïnvloeden.

Pas uitgeslopen libellen laten zich vaak honderden meters of zelfs kilometers met de wind meevoeren.  Dit betekent dat een geschikt beheer in het ene gebied soms tot ver daarbuiten kan leiden tot een verhoogde soortenrijkdom.

Belangrijk voor deze soort is dat de voortplantingswateren snel opwarmen.  


Home