NATUURLEXICON


Bruingele Glimmer

Amara bifronsDe Bruingele Glimmer Amara bifrons is een loopkever. Het is een thermofiele soort met een sterke binding aan zandgronden met een ijle mozaïekvegetatie.

We vinden de kever in weinig bemeste, droge graslanden en akkers, ruderale terreinen en droge heide.

Het is een goede vlieger die vaak op licht afkomt. Het zijn vooral de jonge dieren die zich, kort na het uitkomen, verspreiden zich in de wijde omgeving. Bij veroudering treedt er vaak bij deze dieren een vliegspierautolyse op, alhoewel de vleugels volledig ontwikkeld zijn.  

Home