NATUURLEXICON


Bruingestreepte Wasplaat

Hygrocybe radiata   De Bruingestreepte Wasplaat Hygrocybe radiata komt voor in zwak bemeste graslanden op een kalkrijke lemige zandbodem. Het is een saprotrofe zwam die vooral te lijden heeft onder de vermesting als gevolg van een intensivering van de landbouw.

Home