NATUURLEXICON


Bruinrode Heidelibel

Sympetrum striolatum   De Bruinrode Heidelibel Sympetrum striolatum heeft een vleugelspanning tot 6 cm. Deze libel, die behoort tot de korenbouten, komt van juli tot november voor bij allerlei stilstaande wateren. Het is een echte zwerver.

De soort vertoont een voorkeur voor zonnig gelegen plassen en pioniersmilieus.

Hij lijkt sterk op de Steenrode Heidelibel Sympetrum vulgatum, maar de dwarsband op het voorhoofd loopt niet door langs de ogen.

In warme zomers breidt deze soort zich uit naar het noorden.

Home