NATUURLEXICON


Bruinrode Wasplaat

Hygrocybe perplexa   De Bruinrode Wasplaat Hygrocybe perplexa heeft een klokvormige tot gewelfde roodbruine hoed met een diameter tot 2 cm. De okerkleurige steel wordt tot 5 cm lang. Deze plaatjeszwam komt voor in oude, schrale graslanden op een droge, kalkhoudende, lemige of kleiige bodem of op duinzand. Het is een saprotrofe soort.

Vermesting en verzuring vormen de grootste bedreigingen.

 

Home