NATUURLEXICON


Bruin Zandoogje

Maniola jurtinaHet Bruin Zandoogje Maniola jurtina behoort tot de aurelia’s.

Deze vlinder meet tot 28 mm, heeft een vleugelspanning tot 48 mm en vliegt van juni tot september. Bij het mannetje is de bovenkant van de voorvleugel bruin met een ongekernde zwarte oogvlek in de vleugelpunt. Het vrouwtje heeft op de bovenkant van de voorvleugel een opvallend oranje veld met een meestal witgekernde zwarte oogvlek. De bovenkant van de achtervleugel is bruin.

We kunnen deze vlinder aantreffen in open, droge tot matig vochtige gebieden, zoals bosranden, ruige graslanden, hoogveenranden, wegbermen, langs spoorlijnen. Deze soort vliegt niet boven gemaaide gazons.

De vlinder kent jaarlijks één generatie. De vrouwtjes zetten de eitjes afzonderlijk af op verschillende grassen zoals Veldbeemgras Poa pratensis, Gewoon Struisgras Agrostis capillaris, Zwenkgras-soorten Festuca species en Raaigras-soorten Lolium species of op dode bladeren van andere planten.

De vlinder is verder ook te zien op de bloemen van Sporkehout Rhamnus frangula, Knoopkruid Centaurea jacea, Wilde Marjolein Origanum vulgare, Grote Kattenstaart Lythrum salicaria en Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris.

De eitjes worden dicht bij de bodem afgezet of vanuit de lucht op de planten gedropt. De groene rupsen leven 8 à 9 maanden en overwinteren. De rupsen worden vaak geparasiteerd door sluipwespen van de geslachten Apanteles en Meteorus. De verpopping gebeurt vrij laag bij de bodem.

Home