NATUURLEXICON


 Buispissebed

Ligidium hypnorum   De Buispissebed Ligidium hypnorum is een pissebed die in een erg nat milieu leeft. Ze bewegen zich lopend voort over waterbodems.

Deze soort lijkt op de Mospissebed Philoscia muscorum.

Het laatste antennelid van de Buispissebed is geleed. Deze pissebed heeft ook opvallende uitsteeksels achteraan het lichaam.

Home