NATUURLEXICON


 Buiswier

Vaucheria species   Het Buiswier Vaucheria species komt onder meer voor op natte aarde en oevers, in schorren, in bloempotten en ploegvoren.

De draden bestaan uit veelkernige langdradige cellen zonder dwarsbanden.

Home