NATUURLEXICON


Buizerd

Buteo buteo   De Buizerd Buteo buteo is een dagroofvogel met een lengte tot 53 cm. Het is een standvogel.

In zijn vliegbeeld vallen de brede afgeronde vleugels met donkere vlekken, de korte hals en de meestal brede, waaiervormige staart op.

Zijn kleur is variabel. Meestal is de vogel donkerbruin en gevlekt.

De roep klinkt als een miauwend “hie-èh”. Het territorium van deze vogel wordt gemarkeerd met cirkelvluchten en luid geschreeuw. In de baltsvlucht laten de vogels zich vanaf grote hoogte naar beneden “vallen” om op een hoogte van enkele tientallen meter weer loodrecht op te stijgen.   

Hij komt voor in gevarieerde cultuurlandschappen. De vogel laat zich ’s zomers in de lucht soms uren lang meevoeren op de opgewarmde luchtstromen.

Zijn voedsel bestaat vooral uit Veldmuizen Microtus arvalis, maar hij eet ook andere kleine zoogdieren (onder meer konijnen en ratten), vogels tot de grootte van kraaiachtigen, reptielen, amfibieën, insecten en aas.

Veel roofvogels profiteren van goede muizenjaren. Onder normale omstandigheden bereiken Veldmuizen om de drie jaar een piek in hun voorkomen en aantal. De roofvogels leggen als de muizenstand goed is meer eieren. Hoe meer voedsel, hoe groter de kans dat de jongen succesvol opgroeien. Uit ringonderzoek is gebleken dat de meeste Buizerds geboren worden in goede muizenjaren.    

Het nest wordt door zowel het mannetje als het vrouwtje in hoge bomen gemaakt van takken, twijgen, gras, mos en varens (horst). Het paar gebruikt als basis ook soms het nest van het jaar ervoor. Het Buizerdpaar blijft in de regel samen voor het leven.

In april-mei legt het vrouwtje 2 of 3 eieren. Na 5 weken komen de eieren uit. Beide ouders broeden en voederen de jongen.

Er komen ook wintergasten uit Noord- en Oost-Europa. Er worden ook doortrekkers in Vlaanderen  gezien.

De Buizerd is gevoelig voor de verstoring van het nest tijdens de voortplantings- en broedperiode.

Er zijn gevallen bekend waarbij de vogel in het broedseizoen mensen aanvalt en hierbij lichte verwondingen, meestal aan het hoofd, veroorzaakt. Bij deze aanvallen gaat het om de verdediging van de jongen. Het toenemende fiets- en wandeltoerisme doet de kansen op dergelijke confrontaties toenemen.

Home