NATUURLEXICON


Bultkroos

Lemna gibba   Het Bultkroos Lemna gibba komt vooral in zonnige en vervuilde brakke wateren voor. Het is een vrij algemene soort. De bladschijfjes bevatten luchtholtes zodat ze op het water drijven. Ze hebben hierdoor een bultachtig uiterlijk. Deze soort bloeit van april tot juli. De bloemblaadjes zijn gereduceerd. Deze soort verdrijft andere Kroos-soorten Lemna species.

Kroossoorten worden zelden bloeiend aangetroffen. Ze planten zich doordat ze zich vertakken en de takken loslaten en zo zelfstandige planten vormen. Ze worden door veel dieren gegeten, bedekken dikwijls stilstaande wateren volledig en verhinderen aldus de ontwikkeling van muggenlarven.


Home