NATUURLEXICON


Bundelcollybia

Gymnopus confluens   De Bundelcollybia Gymnopus confluens heeft een gewelfde gelige hoed met een diameter tot 5 cm. De bruine steel wordt tot 6 cm lang. Deze taaie plaatjeszwam is te vinden op grof strooisel van loofbomen (Beuk, Eik) en naaldbomen (sparren), in dichte bundels, vaak ook in heksenkringen.


Home