NATUURLEXICON


Bundelfranjehoed

Psathyrella multipedata   De Bundelfranjehoed Psathyrella multipedata is een plaatjeszwam met een halfbolvormige tot kegel- of klokvormige grijsbruine hoed met een diameter tot 25 mm. De witte steel wordt tot 10 cm lang.

Deze zwam komt voor op de grond in parken, lanen en loofbossen, vaak op verruigde plekken, op voedselrijke klei of leem. Het is een saprofiet.

Home